Waarom we tegenwoordig niet meer om een app heen kunnen

Uit onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) is gebleken dat leerlingen gemiddeld veel beter presteren wanneer ouders en scholen goed samenwerken. Heldere communicatie tussen beide partijen is daarom van essentieel belang. De technologie van tegenwoordig kan hierin een belangrijke rol spelen. Het is dan ook niet vreemd dat scholen op zoek zijn naar nieuwe methoden om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Basisschool Apps biedt de mogelijkheid voor basisscholen om eenvoudig contact te leggen met ouders en andersom.

Ga met de tijd mee

Het gebruik van de smartphone is de afgelopen jaren flink opgelopen. Zo bezat in 2013 nog 44% van de Nederlanders ouder dan 12 jaar een smartphone, in 2016 was dit al 86% . Inmiddels blijkt uit onderzoek dat 93% van de Nederlanders een smartphone bezit. Ook de frequentie van het gebruik neemt toe; zo geeft 22 procent van alle smartphonegebruikers aan zijn toestel meer dan 50 keer per dag te gebruiken. Een app om tussen ouders en scholen te communiceren is dus een ideale oplossing om de ouderbetrokkenheid te verhogen en snel te communiceren. Zo is er de mogelijkheid om vanuit de school pushberichten te sturen bij belangrijk nieuws. Ouders zien dit bericht dan gelijk wanneer ze hun telefoon bekijken.

Houd ouders eenvoudig op de hoogte

Basisscholen kunnen via verschillende functies ouders op de hoogte houden over alles wat er gaande is op school. Je kan hierbij denken aan het verzenden van pushberichten, persoonlijke berichten en het bijhouden van klassenboeken. Ook andersom kunnen ouders gemakkelijk met de school communiceren, geen losse brieven meer maar alles via de app. Oudergesprekken inplannen, verlof aanvragen en ziekmeldingen kunnen allemaal eenvoudig doorgegeven worden via de app.

Alle informatie kan vanuit de school rechtstreeks gecommuniceerd worden naar de ouders. Dit kan bijvoorbeeld door een nieuwsbericht op de nieuwspagina te plaatsen maar ook persoonlijke communicatie is mogelijk. Ook foto’s kunnen bijdragen om de betrokkenheid van ouders te vergroten. Deze kunnen eenvoudig aan de app worden toegevoegd. Privacy speelt hierin wel een belangrijke rol, het is daarom mogelijk om de foto’s af te schermen met een wachtwoord. Basisschool Apps zorgt voor een snelle en moderne communicatie tussen leerkrachten en ouders.

Persoonlijke app voor iedere basisschool

Basisschool Apps kan voor iedere basisschool een eenvoudige en persoonlijke app ontwikkelen, passend bij de identiteit van de school. De gehele app kan volgens wens van de school gemaakt worden. Zo kan de menustructuur worden aangepast en ook de kleuren en foto’s zijn in de stijl van de school. De app is via de Playstore te downloaden op alle Iphones en Android toestellen. Na het downloaden is het logo van de school te zien als icoon van de app, ook dit zorgt voor herkenning bij de ouders.

Enthousiast geworden? Ontdek zelf de kracht van een app voor jouw basisschool en vraag een gratis test app aan