Vergroot de ouderbetrokkenheid

Als school wil jij alles uit het kind halen, zodat zij zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Maar hoe hard jij daar ook je best voor doet, uit onderzoek blijkt dat de ouder daar nog altijd de meeste invloed op heeft. De taak aan de basisschool de ouder zo goed mogelijk bij de ontwikkeling te betrekken. Een eigen app helpt daarbij!