Tag Archief van: oudercommunicatie

oudercommunicatie

Oudercommunicatie: het begrip

Oudercommunicatie omvat alle contactmomenten met ouders met betrekking tot het onderwijs en de zorg voor hun kind. Deze communicatie is erg belangrijk. Een goede afstemming tussen ouders en school komt de ontwikkeling van het kind ten goede.

De informatie die de school meegeeft voor thuis stelt de ouders in staat om mee te leven en mee te denken. De school moet zich op de hoogte stellen van de opvattingen en de verwachtingen van de ouders over de ontwikkelingen en het onderwijs van het kind. De inbreng van de ouders dient een school serieus te nemen. Ook is het actief betrekken van de ouder belangrijk, vooral met de kijk op de tweezijdige samenwerking die nu zo belangrijk is voor zowel ouderbetrokkenheid als oudercommunicatie.

Persoonlijk contact

Veel scholen maken gebruik van onder andere contactavonden en tien-minuten gesprekken als ontmoeting tussen leerkrachten en ouders. Sommige leerkrachten doen ook aan huisbezoeken om zo de thuisomgeving van een leerling te verkennen. Oudercommunicatie hoeft niet alleen plaats te vinden via persoonlijke gesprekken. De tweezijdige communicatie kan ook plaatsvinden via nieuwsberichten, digitale gesprekken en bel afspraken.

Een eigen app

Via Basisschool App is het voor basisscholen mogelijk een eigen mobiele applicatie aan te schaffen om te communiceren met ouders van leerlingen. Zo kunnen er nieuwsberichten worden uitgezet met eventuele push notificaties, kan de ouder schoolinformatie eenvoudig en snel inzien, kan er contact worden onderhouden tussen leerkracht en ouder en kan er gemakkelijk een ziekteverlof worden ingediend. Benieuwd naar welke opties een app jou nog meer kan bieden? Klik hier.

Digitale oudercommunicatie bundelen

Oudercommunicatie is niet meer simpel een nieuwsbrief op een a4’tje printen en meegeven aan de leerling. Daarbij is het aanbod in digitale communicatiemiddelen zo divers en groot dat het overzicht hierin gauw verloren gaat. In combinatie met het meest gebruikte technologische apparaat van vandaag, de smartphone, kan oudercommunicatie gebundeld worden tot een eigen Basisschool App.

Aangezien we in de 21ste eeuw leven vind je het vast niet gek klinken dat veel oudercommunicatie overgaat op digitale middelen. Niet alleen de nieuwsbrief wordt digitaal, maar ook social media en e-mail worden steeds vaker ingezet. De communicatie met ouders wordt hierdoor directer en daardoor ook persoonlijker. Hierin schrijven leraren ook makkelijker gericht over hoe het gaat in de klas van een leerling. Maar toch maakt het gebruik van meerdere verschillende middelen tegelijk het er niet overzichtelijker op.

Eén overzicht

De digitale opties om mee te communiceren met ouders kunnen leiden tot een warboel. Wij kunnen dit voor basisscholen bundelen in een eigen handige app. Ziekmelden gaat gemakkelijk, nieuwtjes zijn direct bij de hand en communiceren gaat sneller en overzichtelijker in de berichtenfunctie. Ook is het mogelijk om de social media kanalen van een school aan de app te bundelen. Ook kunnen er pushberichten worden verzonden voor belangrijke zaken. Zo is er één platform beschikbaar voor basisschoolouders op het meest gebruikte digitale apparaat van vandaag: de smartphone.

Build Your Own App

Met het Build Your Own App principe ben je als school zelf in staat om een eigen app samen te stellen. Aangezien iedere school anders is heeft deze ook andere prioriteiten. Met een app van Basisschool Apps kun je op basis van een grote lijst functies, zelf de onderdelen van je app bepalen. Zet bijvoorbeeld de jaarkalender samen met de button ziekmelden, vakantierooster en social media bovenaan de pagina die opent zodra de app wordt opgestart.

Meer weten? Lees meer over de functionaliteiten van Basisschool Apps.

Het belang van ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind wordt ouderbetrokkenheid genoemd. Een veelgenoemde term die door ouders op hun eigen manier wordt ingevuld. Hoewel ouderbetrokkenheid momenteel een ‘hot item’ is, bestaat het al zolang er scholen zijn. Kinderen brengen het grootste deel van de tijd thuis of op school door. Hierdoor kunnen opvoeding en onderwijs niet los van elkaar worden gezien.

Het is daarom enorm belangrijk dat de ouders van het kind en de onderwijsinstelling goed met elkaar samenwerken en communiceren. Uit onderzoek is gebleken dat een goed contact tussen de school, ouders en leerlingen de leerprestaties en de maatschappelijke ontwikkeling ten goede komt.

Oudercommunicatie

Eén van de belangrijkste onderdelen bij ouderbetrokkenheid is communicatie. Je kan eigenlijk wel stellen dat ouderbetrokkenheid valt of staat met de communicatie tussen de bassischool en de ouders. Was de communicatie jaren geleden vooral eenrichtingsverkeer: de school communiceerde naar de ouders, inmiddels nemen de ouders daar geen genoegen meer mee.

Tegenwoordig wordt er veel geïnvesteerd in tweezijdige communicatie, zowel door de ouders als door de leerkrachten. Belangrijk hierin is dat beide partijen elkaar serieus nemen, er goed naar elkaar geluisterd wordt en dat men zich in de ander kan verplaatsen. Uiteindelijk willen zowel de ouders van het kind als de school hetzelfde, namelijk dat het goed gaat met het betreffende kind. Beide partijen ondersteunen en versterken elkaar in het belang van het kind.

Ouderbetrokkenheid vergroten

Om de ouderbetrokkenheid te vergroten is het belangrijk dat de school zich gaat inzetten om actiever te communiceren met de ouders. Dit gaat verder dan een brief meegeven met mededelingen, het persoonlijke contact is ook belangrijk. Je kunt hierbij denken aan huisbezoeken en rapportgesprekken, maar ook korte informele gesprekjes voor of na de les dragen bij aan een betere ouderbetrokkenheid. Ook kunnen er meer contactmomenten geregeld worden, bijvoorbeeld bij het afsluiten van projecten.

Nieuwe manier van communiceren

We leven tegenwoordig in een tijd waarin alles snel moet en we overal van op de hoogte willen zijn. Onze smartphone is hier dan ook een belangrijk onderdeel in. Waarom zou deze smartphone dan ook niet ingezet kunnen worden om de ouderbetrokkenheid te vergroten? Basisschool Apps maakt snelle, eenvoudige en beveiligde communicatie tussen leraren en ouders mogelijk. Met deze app kunnen scholen ouders informeren, zowel persoonlijk als de hele klas tegelijk. Lees hier hoe wij andere scholen geholpen hebben met het vergroten van de ouderbetrokkenheid.