oudercommunicatie

Oudercommunicatie: het begrip

Oudercommunicatie omvat alle contactmomenten met ouders met betrekking tot het onderwijs en de zorg voor hun kind. Deze communicatie is erg belangrijk. Een goede afstemming tussen ouders en school komt de ontwikkeling van het kind ten goede.

De informatie die de school meegeeft voor thuis stelt de ouders in staat om mee te leven en mee te denken. De school moet zich op de hoogte stellen van de opvattingen en de verwachtingen van de ouders over de ontwikkelingen en het onderwijs van het kind. De inbreng van de ouders dient een school serieus te nemen. Ook is het actief betrekken van de ouder belangrijk, vooral met de kijk op de tweezijdige samenwerking die nu zo belangrijk is voor zowel ouderbetrokkenheid als oudercommunicatie.

Persoonlijk contact

Veel scholen maken gebruik van onder andere contactavonden en tien-minuten gesprekken als ontmoeting tussen leerkrachten en ouders. Sommige leerkrachten doen ook aan huisbezoeken om zo de thuisomgeving van een leerling te verkennen. Oudercommunicatie hoeft niet alleen plaats te vinden via persoonlijke gesprekken. De tweezijdige communicatie kan ook plaatsvinden via nieuwsberichten, digitale gesprekken en bel afspraken.

Een eigen app

Via Basisschool App is het voor basisscholen mogelijk een eigen mobiele applicatie aan te schaffen om te communiceren met ouders van leerlingen. Zo kunnen er nieuwsberichten worden uitgezet met eventuele push notificaties, kan de ouder schoolinformatie eenvoudig en snel inzien, kan er contact worden onderhouden tussen leerkracht en ouder en kan er gemakkelijk een ziekteverlof worden ingediend. Benieuwd naar welke opties een app jou nog meer kan bieden? Klik hier.