Ontwikkelingen en leerdoelen van het kind in beeld met een eigen portfolio