Een portfolio wordt steeds belangrijker in het primair onderwijs!

Met het gebruik van een portfolio in het primair onderwijs kunnen kinderen zelf, of met hulp van een leerkracht, hun portfolio samenstellen en bijhouden. Met het opstellen van leerdoelen kan er samen worden gewerkt aan de verbeterpunten. Op deze manier kunnen de ouders de ontwikkelingen van hun kind op de voet volgen via de eigen app.

Ontwikkelingen kind in beeld

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Er ontstaat steeds meer behoefte om deze ontwikkeling van het kind in beeld te brengen. Een goed inzicht in deze ontwikkelingen zorgt ervoor dat het gepersonaliseerde onderwijs binnen handbereik komt. En gepersonaliseerd leren is een belangrijk begrip voor toekomstgericht onderwijs. Een persoonlijke leeromgeving is een digitale thuisbasis voor leerlingen. Het zorgt ervoor dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen en de betrokkenheid van het kind wordt vergroot.

Voordelen

Ontwikkeling zichtbaar

Informatie die in de portal wordt ingevoerd blijft de hele schoolloopbaan bewaard waardoor er steeds kan worden teruggekeken. Daarnaast weet het kind waar zijn/haar moeilijkheden liggen en krijgt het kind steeds meer inzicht in zijn/haar sterke kanten.

Inbreng kind en leerkracht

Zowel het kind als de leerkracht kunnen bijdrage leveren vanuit hun eigen rol. Hierdoor wordt de betrokkenheid van beide partijen vergroot en kunnen er gelijkwaardige gesprekken plaatsvinden.

Zelfreflectie

Het zelfbeeld van het kind wordt hiermee positief versterkt want het kan laten zien waar het trots op is. Ook ondersteunt het bij zelfreflectie. Door het kind te laten reflecteren op zichzelf en niet op anderen krijgt het vaardigheden aangeleerd die verder gaan dan leren. Met de reflectie op (zelf gestelde) doelen, leert het kind welke vervolgstappen er nodig zijn om te komen tot verbetering.

Interesse in een portfolio voor jouw school? Lees dan meer informatie over onze samenwerking met MijnRapportfolio!