Een eigen school app voor jouw school

Door middel van een eigen app worden verschillende werkzaamheden vereenvoudigd en verbeterd. Zo vereenvoudigd de oudercommunicatie en versterkt de ouderbetrokkenheid. Met een app deel je eenvoudig informatie, creëer je beleving en straal je professionaliteit uit.