Beeldmateriaal van leerlingen gebruiken, mag dit

Beeldmateriaal van leerlingen gebruiken, mag dit?

Tijdens verschillende uitjes en activiteiten worden er door scholen foto’s en video’s van leerlingen gemaakt. Maar wat moet je weten wanneer je een foto wilt publiceren in de online en offline communicatiemiddelen van de school. Er gelden strenge regels om de online privacy van leerlingen te waarborgen, wij geven je een aantal tips waarbij het vooral draait om de toestemming.

Vraag om toestemming

Zodra een leerling op een foto staat waar hij of zij op te herkennen is, zegt dit iets over deze persoon. Dit valt dan ook onder een persoonsgegeven. Wil je als school deze foto delen, dan eist de privacywetgeving dat er vooraf om toestemming wordt gevraagd. Sommige scholen vragen niet om toestemming en geven alleen aan dat er bezwaar kan worden gemaakt. Daarbij mag je de toestemming ook niet verbergen in de voorwaarden of in de regels van je school.

Kom terug op de afspraak

Basisscholen gaan verschillend om met het vragen van toestemming. Vrijwel altijd wordt de toestemming geregeld bij de inschrijving van de leerling. Het is echter wel de bedoeling dat een school jaarlijks terugkomt op de gemaakte afspraak. Besteed hier bijvoorbeeld aan het begin van een nieuw schooljaar aandacht aan in de eerste nieuwsbrief. Vanaf mei kan hier door de nieuwe Europese privacywet niet meer van worden afgeweken.

Wees specifiek

De toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van een leerling moet altijd kunnen worden aangetoond en dit moet specifiek zijn. Het moet voor de leerling en zijn ouder duidelijk zijn waar toestemming voor wordt gegeven. Zo is het bijvoorbeeld duidelijk waarvoor en hoe het beeldmateriaal wordt gebruikt. Zorg dat in het toestemmingsformulier verschillende kanalen worden onderverdeeld. Vraag specifiek voor ieder kanaal toestemming.

Na dit advies te hebben verkregen van Kennisnet hebben wij standaard een toestemmingsformulier privacy ontwikkeld waarin ouders kunnen aangeven of beeldmateriaal van kinderen gebruikt mag worden op bijvoorbeeld website, app of nieuwsbrief. In ons CMS kun je dit formulier terugvinden als nummer 27.

Ontdek meer voordelen van een app voor jouw basisschool

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Meer informatie over het gebruiken van beeldmateriaal met leerlingen? Lees dit artikel! […]

Reacties zijn gesloten.